Η κτηνοτροφία παίζει καθοριστικό ρόλο στη βιωσιμότητα της αγροτικής οικονομίας σε όλη την Ευρώπη. Ωστόσο, σήμερα, οι προκλήσεις -οικονομικές και κοινωνικές- που καλείται να αντιμετωπίσει η σύγχρονη κτηνοτροφία είναι μεγάλες.

Η μελέτη, ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων λύσεων στα συστήματα εκτροφής μηρυκαστικών για τη βελτίωση της υγείας / ευζωίας των ζώων και της παραγωγικότητας τους είναι άμεση ανάγκη.

Η εφαρμογή ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης των εκτροφών και τη παραγωγή τυποποιημένων/πιστοποιημένων τοπικών προϊόντων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αποτελεί βασική παράμετρο για την επιβίωση της κτηνοτροφίας.

/