Υλικό

svg divider

Παρουσιάσεις

Τίτλος Download
Καταρροϊκός πυρετός: Μέθοδοι ελέγχου της σκνίπας
download
Κοινωνική καινοτομία στον Αγροτικό Τομέα
download
Τσιμπούρια και πιροπλάσμωση
download
Μαστίτιδες στα μικρά μηρυκαστικά
download
Παρασιτικά Νοσήματα του προβάτου: Διαχείριση και σημασία
download
Τι είναι το έργο COMPLETE
download

Δημοσιεύσεις

Τίτλος Download
Οδηγίες για την αντιμετώπιση των νοσημάτων
download
COMPLETE-Ενημερωτικό φυλλάδιο
download
Πόστερ καταρροϊκού πυρετού
download
Αποτελεσματική αντιμετώπιση των παρασιτώσεων στα μικρά μηρυκαστικά
download