Εταιροι

Εταιροι

Hellenic Agricultural Organisation Demeter logo

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ) είναι ο Εθνικός Φορέας για την Αγροτική Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα. Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών (ΙΚΕΘ) ιδρύθηκε το 1997 ως ερευνητική μονάδα του ΕΛΓΟ έχει ως αντικείμενο την έρευνα σε ότι αφορά την πρόληψη και τον έλεγχο των ασθενειών στα παραγωγικά ζώα, τη βελτίωση της παραγωγικότητας των ζώων, τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κτηνοτροφία, την προστασία της ευζωίας των ζώων, τη βελτίωση της ασφάλειας και ποιότητας των τροφίμων και τη λειτουργική υποστήριξη των αναδυόμενων κτηνοτροφικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το ΙΚΕΘ βρίσκεται στο κτήμα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στη Θέρμη Θεσσαλονίκης μαζί με 4 ακόμα Ινστιτούτα. Το ΙΚΕΘ έχει την απαραίτητη υποδομή, είναι άριστα εξοπλισμένο και διαθέτει το απαραίτητο ερευνητικό, επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό για τη διεξαγωγή έρευνας και την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στον αγροτικό τομέα. Το ΙΚΕΘ διαθέτει σημαντική εμπειρία στην διαχείριση Ευρωπαϊκών και Εθνικών χρηματοδοτήσεων και μέχρι σήμερα έχει συντονίσει σειρά εθνικών και διεθνών ανταγωνιστικών προγραμμάτων όπως για παράδειγμα, ERA-Net EMIDA CARES, COST Actions (CAPARA, COMBAR) FP7 (LowInputBreeds) και πολλά άλλα. Για τους παραπάνω λοιπόν λόγους ο ΕΛΓΟ επιλέχθηκε ως επικεφαλής εταίρος του παρόντος έργου.

Ιστότοπος Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ
Albanian Development Fund logo

ΑΛΒΑΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Το Αλβανικό Ταμείο Ανάπτυξης αποτελεί ένα οργανισμό ανάπτυξης ικανό να ανταποκριθεί στις προκλήσεις και τις απαιτήσεις των εταίρων στη λειτουργία της βιώσιμης ανάπτυξης της Αλβανίας. Ιδρύθηκε το 1993 και μετρά περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στην ανάπτυξη υποδομών, αστικοποίησης, τουρισμού και διασυνοριακής συνεργασίας.

Ιστότοπος Αλβανικού Ταμείου Ανάπτυξης
Agricultural University of Tirana logo

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΙΡΑΝΩΝ - ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο των Τιράνων ιδρύθηκε το 1951και αποτελεί το μόνο κέντρο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και έρευνας του αγροτικού τομέα στην Αλβανία. Η Κτηνιατρική Σχολή ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο το 1952 και είναι τμήμα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου των Τιράνων.

Ιστότοπος Γεωπονικού Πανεπιστημίου Τιράνων - Κτηνιατρική Σχολή
Region of Western Macedonia logo

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ιδρύθηκε βάση του νόμου 3852/2010, αποτελεί μια αυτοδιοικούμενη δημόσια οντότητα με τέσσερις περιφερειακές ενότητες (Φλώρινα, Γρεβενά, Καστοριά και Κοζάνη). Είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών σε περιφερειακό επίπεδο στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της σύμφωνα με της αρχές βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνικής ένταξης της χώρας λαμβάνοντας πάντα υπόψη της Ευρωπαϊκές πολιτικές. Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση Ευρωπαϊκών και Εθνικών Πόρων συμπεριλαμβανομένων των Διασυνοριακών Προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας – Αλβανίας (GABE, INACT, TOURACT, SSMNATURE).

Ιστότοπος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας