the project

Εν συντομία

svg divider

Η κτηνοτροφία παίζει καθοριστικό ρόλο στη βιωσιμότητα της αγροτικής οικονομίας σε όλη την Ευρώπη. Ωστόσο αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις ως προς την εξασφάλιση της βιωσιμότητας. Η δέσμευση και η πολιτική της Ευρώπης για αειφόρο ανάπτυξη και μείωση του αποτυπώματος άνθρακα επιβάλει την αξιοποίηση των τοπικών πόρων, την αξιοποίηση των παραδοσιακών φυλών ζώων και την εφαρμογή κτηνοτροφικών πρακτικών που ικανοποιούν τους στόχους αυτούς

Τα συστήματα εκτροφής μικρών και μεγάλων μηρυκαστικών αποτελούν σημαντικό μέρος της τοπικής οικονομίας στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας καθώς και της γειτονικής Αλβανίας. Τα νοσήματα που επηρεάζουν την παραγωγικότητα των ζώων και προκαλούνται από διάφορα παθογόνα, μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τη βιωσιμότητα των εκτροφών. Στα νοσήματα αυτά συμπεριλαμβάνονται λοιμώδεις και παρασιτικές ασθένειες που εκδηλώνονται κυρίως σε υποκλινική μορφή και εκτός από τις επιπτώσεις τους στην παραγωγικότητα και την ευζωία των ζώων, η επαναλαμβανόμενη χρήση χημικών φαρμάκων οδηγεί σε αυξανόμενη ανησυχία για την ενδεχόμενη παρουσία χημικών καταλοίπων σε ζωικά προϊόντα και την ανάπτυξη ανθεκτικότητας των διαφόρων παρασίτων σε αυτά.

Μέχρι τώρα η αντιμετώπιση των λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων εξαρτάται κυρίως από την επανειλημμένη χορήγηση φαρμάκων, συχνά τυχαία, και δεν βασίζεται σε συγκεκριμένα επιδημιολογικά δεδομένα για την περιοχή. Αυτό με τη σειρά του μπορεί να οδηγήσει σε τρία σημαντικά προβλήματα:

  1. Ανάπτυξη αντιμικροβιακής και ανθελμινθικής αντοχής
  2. Πιθανή παρουσία καταλοίπων φαρμάκων στο γάλα λόγω της χορήγησής τους στα ζώα κατά τη διάρκεια της ξηράς περιόδου και επιτακτική ανάγκη περιορισμού τους ή και αντικατάστασης τους από άλλα
  3. Απώλειες εισοδήματος για τους κτηνοτρόφους λόγω μείωσης της παραγωγής και της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων.

Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων κτηνοτροφικών επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για την αντιμετώπιση των οικονομικών απωλειών που προκαλούνται από τις ασθένειες εξαρτάται από την εφαρμογή πρακτικών πρόληψης και αλλαγής του τρόπου αντιμετώπισής τους. Μια ολιστική προσέγγιση πρέπει να βασίζεται σε ισχυρές επιστημονικές γνώσεις για να είναι βιώσιμη.

Στόχος του Προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG IPA II «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020» (COMPLETE) είναι η μελέτη, η ανάπτυξη και η εφαρμογή καινοτόμων λύσεων που θα ενσωματωθούν σε συστήματα εκτροφής μηρυκαστικών της περιοχής προκειμένου να βελτιωθεί η υγεία / ευζωία των ζώων και η παραγωγικότητα καθώς και η υποστήριξη της ανάπτυξης τοπικών γαλακτοκομικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η εφαρμογή ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης των ζώων και η παραγωγή τοπικών προϊόντων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αποτελεί στρατηγική βιωσιμότητας της κτηνοτροφίας στις περιοχές υλοποίησης του παρόντος προγράμματος.

Στόχοι

svg divider

Το πρόγραμμα θα εφαρμοσθεί στις περιφερειακές ενότητες Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας (συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων περιοχών της Αλβανίας που συνορεύουν με τις παραπάνω περιφερειακές ενότητες). Οι στόχοι που αναμένονται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου είναι:

  1. Αξιολόγηση της χωρικής κατανομής των ασθενειών και οι επιπτώσεις τους στην παραγωγή και στην ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ.
  2. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της κτηνοτροφίας των ΜΜΕ μέσω καινοτόμων κτηνιατρικών εργαλείων και μεθόδων αποτελεσματικού ελέγχου των παθογόνων παραγόντων σε τουλάχιστον εξήντα εκτροφές (60).
  3. Ενσωμάτωση νέας στρατηγικής στις ΜΜΕ, με έμφαση στην ευελιξία, εξωστρέφεια και εφαρμογή καινοτομικών πρακτικών

Το έργο μέσω σαφώς καθορισμένων στόχων και συγκεκριμένων δράσεων ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ:

Μειώνοντας τις απώλειες παραγωγής εξαιτίας των ασθενειών που μειώνουν τις αποδόσεις των ζώων

Αυξάνοντας την παραγωγικότητα των ζώων (γάλα και κρέας) κατά 20-30% μέσα από καινοτόμες πρακτικές διαχείρισης

Μειώνοντας το κόστος παραγωγής και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (λιγότερη χρήση φαρμάκων) και παράγοντας ασφαλή ζωικά προϊόντα, μέσω στρατηγικής χρήσης φαρμάκων προσαρμοσμένων στις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής

Πρόγραμμα

svg divider

Το πρόγραμμα Interreg IPA CBC "Ελλάδα - Αλβανία 2014 - 2020" εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 30/07/2015 με την απόφαση C (2015) 5482. Η δεύτερη τροποποίηση του Προγράμματος εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 14/02/2010. 2018 με την απόφαση C (2018) 559.

Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός που διατίθεται για το Πρόγραμμα (σύμφωνα με τη 2η Τροποποίηση) είναι 54.076.734,00 €, εκ των οποίων τα 45.965.222,00 € (85%) προέρχονται από την Ε.Ε. και τα 8.111.512,00 € (15%) από Εθνικούς Πόρους Ελλάδας και Αλβανίας.

Η συνολική στρατηγική του προγράμματος Interreg IPA CBC "Ελλάδα - Αλβανία 2014 - 2020" είναι η επίτευξη της ισορροπίας μεταξύ της αειφόρου περιφερειακής ανάπτυξης και της ενίσχυσης της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ τοπικών πληθυσμών και περιφερειακών θεσμών, σύμφωνα με τις πολιτικές της Ε.Ε. και των εθνικών πολιτικών για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων μέσω κοινών παρεμβάσεων.

Επιλέξιμη Περιοχή

Η επιλέξιμη διασυνοριακή περιοχή εξαπλώνεται από την περιοχή του Ιονίου μέχρι τις λίμνες των Πρεσπών.

  1. Ελλάδα: Περιφερειακές Ενότητες Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας, Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Ζακύνθου, Κέρκυρας, Κεφαλληνίας και Λευκάδας
  2. Αλβανία: Περιφέρειες Αυλώνα, Αργυροκάστρου, Κορυτσάς και Μπεράτ
map