Blegtoria është thelbësore për qëndrueshmërinë e komuniteteve rurale në të gjithë Evropën, megjithatë, aktualisht ajo përballet me sfida të rëndësishme për të siguruar qëndrueshmërinë e saj.

Studimi, zhvillimi dhe aplikimi i zgjidhjeve inovative në sistemet e fermave të ruminantëve me qëllim rritjen dhe përmirësimin e shëndetit / mirëqenies dhe produktivitetin e kafshëve.

Mbështetje për zbatimin e sistemeve të integruara të menaxhimit të kafshëve të prodhimit dhe për për standardizimin e procesit të prodhimit të produkteve vendore me karakteristikat specifike.

/